FaceFace - Skönhet i en låda

Verksamhet Produkter Teknologi Kontakt English homepage

  

 

Verksamhet

Viogard tar vara på naturliga effekter för en hållbar framtid.

 

Bolagets första område är att förbättra förutsättningarna för den marina miljön.

 

 lars i vatten

 

Problemet: Sjöfarten dras med problemet att skroven blir växtytor för havstulpaner och andra organismer som hindrar framfarten och förorsakar kostnader. Den lösning som finns på marknaden utgörs av toxiska metallbaserade tillsatser i färger som visserligen delvis löser problemet men samtidigt förorsakar allvarliga skador på miljön. En del av de toxiska substanser som har använts är idag förbjudna, gäller t ex tennoxid (TBTO), enligt beslut från IMO. Redan idag finns dessutom ett förbud att använda kopparbaserade produkter i Östersjön och sedan våren 2011 anser Kemikalieinspektionen att detta skall gälla även zinkoxid.

 

Lösningen: Vår lösning på problemet är resultat av tvärvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och Karolinska Institutet och bygger på naturens egna skyddsmekanismer mot biologisk påväxt. En stor fördel är att dessa mekanismer är reversibla och skadar alltså inte naturen. Vår forskning har identifierat ett antal ämnen som ger ett effektivt skydd mot oönskad påväxt av olika marina organismer och fältförsök har redan visat mycket god effekt. Viogard har även utvecklat tekniker för framställning av de aktiva substanserna.

 

 

  Copyright 2015 Viogard AB. Alla rättigheter reserverade.