FaceFace - Skönhet i en låda

Verksamhet Produkter Teknologi Kontakt English homepage

  

 

Vetenskapligt råd

Professor Lars Bohlin, Avd. för farmakognosi, Institutionen för Läkemedelskemi, Uppsala universitet. Projektledare. Vetenskaplig kompetens inom området farmakognosi.

 

Forskare Farm.Dr. Ulf Göransson, Avdelningen för farmakognosi, Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet.

Ansvarig för isolering och strukturutredning av bioaktiva molekyler. Kompetens inom området farmakognosi med speciell inriktning mot peptider.

 

Professor Jan Bergman, Institutionen för organisk kemi, Karolinska Institutet. Ansvarig för syntesstrategi och organisk kemisk metodutveckling. Kompetens inom organisk kemi.

 

Professor Per Jonsson, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (TMBL), Göteborgs universitet. Ansvarig för design och metodutveckling i den marina miljön. Kompetens inom området marin kemisk ekologi.

 

 

 

  Copyright 2015 Viogard AB. Alla rättigheter reserverade.