FaceFace - Skönhet i en låda

Verksamhet Produkter Teknologi Kontakt English homepage

  

 

Historia

Sedan 80-talet har vår forskargrupp utvecklat strategier och metoder för att utforska molekyler involverade i interaktioner mellan olika marina organismer. Kemiska försvarsämnen i marina svampdjur har studerats med en grundvetenskaplig ansats, men också för att utvärdera deras bioteknologiska och farmakologiska potential. 

 

botten  av kosterfjorden

 

Från det marina svampdjuret Geodia barretti har vi isolerat och identifierat dipeptider s.k. barettiner, som i laboratorieförsök och i fältförsök (Tjärnö marinbiologiska laboratorium, TMBL) visat sig kunna förhindra påväxt av havstulpanlarver (havstulpan är en av de allvarligaste påväxtorganismerna). Vår hypotes var att barettinerna har potential att kunna ingå i bottenfärg för båtar och skapa ett miljövänligt alternativ till de idag använda toxiska båtbottenfärgerna.

Efter detta har vi gått vidare och fortsatt arbetet med att undersöka och utveckla ytterligare substanskandidater.

 

 

  Copyright 2015 Viogard AB. Alla rättigheter reserverade.