FaceFace - Skönhet i en låda

Verksamhet Produkter Teknologi Kontakt English homepage

  

 

Forskning

Forskning

Sedan 80-talet har forskargruppen bakom bolaget utvecklat strategier och metoder för att utforska molekyler involverade i interaktioner mellan olika marina organismer. Kemiska försvarsämnen i marina svampdjur har studerats med en grundvetenskaplig ansats, men också för att utvärdera deras bioteknologiska och farmakologiska potential. 

 

Image0002

 

Från det marina svampdjuret Geodia barretti har vi isolerat och identifierat dipeptider s.k. barettiner, som i laboratorieförsök och i fältförsök (Tjärnö marinbiologiska laboratorium, TMBL) visat sig kunna förhindra påväxt av havstulpanlarver (havstulpan är en av de allvarligaste påväxtorganismerna). Vår hypotes var att barettinerna har potential att kunna ingå i bottenfärg för båtar och skapa ett miljövänligt alternativ till de idag använda toxiska båtbottenfärgerna.

 

Utvecklingen har gått vidare och det har identifierats ytterligare ett antal alternativa substanser varav en nu visat mycket goda egenskaper och lett till utvecklingen av en första produkt, Viogard V1.

 

 

  Copyright 2015 Viogard AB. Alla rättigheter reserverade.